Solids Flow Measurements

Metingen van loopeigenschappen van bulkgoed


Heeft u problemen met uw silo? Last van brugvorming, kernstroming, schachtvorming en/of onregelmatige uitstroming?


Bulkgoedmetingen
Wij kunnen stromingseigenschappen van bulkgoed (stortgoed, vaste stof, poeders, korrels) bepalen met behulp van Jenike shear cell.
Het gaat dan om inwendige wrijving, wandwrijving en brugvormingsgedrag.


Resultaten
Dit is de basis voor:
* Bepaling van de optimale trechterhoek (massastroming).
* Bepaling van het stromingspatroon.
* Berekening van de minimale uitstroomopening (om brugvorming te vermijden).


Advisering
Advisering gebeurt in samenwerking met BSE, bulk solids engineering.
Zie de website www.bulksolids.nl voor meer informatie en achtergronden.

Bulkgoed, stortgoed, vaste stof, poeder, droge stof, granulaat, korrelvormig materiaal..

 

 

De trefwoorden die op onze werkzaamheden van toepassing zijn:

De materie:
Bulkgoed, stortgoed, vaste stof, vastestof, vaste-stof, poeder, droge stof, granulaat, granulaten, granules, korrels, korrelvormig materiaal; bulk, bulk solids, bulk material, powder, dry matter, grain, grains, granulaten

Meting van eigenschappen van stortgoed:
Stortgoedmetingen, bulkgoedmetingen, meting stromingseigenschappen, meting loopeigenschappen: meting inwendige wrijving, wandwrijving, wandwrijvingsmetingen, schuifspanning, normaalspanning, afschuifvlak, flowfunctie, flowfactor, permeabiliteit, luchtdoorlaatbaarheid, fluidisatie, fluidisatiegedrag, beluchtingsgedrag, attritie, productslijtage, jenike shear cell, jenike-shearcell, jenike-shear-cell, jenike shearcell, kwaliteitstesters, quality testers, flow property measurements, flow characteristic measurements, internal friction, wall friction, shear force, shear plane, permeability, fluidisation, aeration, deaeration, attrition, product research, flowcharacteristics, flow characteristics, productproperties, product properties, internal friction, wall friction, shear forces, permeability,

 

 

 

  Solids Flow Measurements
Pieter Steijnstraat 211
NL-8022 TG   Zwolle
Emiel Keizer
tel. +31 6 39 40 43 55
info@solidsflow.nl